Zonnepanelen

Zonne-paneelEen zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse 'Photo-Voltaic') is een paneel dat stralingsenergie van de zon omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. Ook de zonnecollector wordt soms tot de zonnepanelen gerekend, maar deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.

De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen
Meer gerichte info op Zonne-energiek.be een nieuwe site van Electro-Walter.

De installatie en de uitbating van fotovoltaïsche zonnepanelen worden in Vlaanderen op verschillende manieren financieel ondersteund. Voor een overzicht van alle mogelijke types financiële ondersteuning waarvoor u eventueel in aanmerking komt, kan u terecht bij het Vlaams Energieagentschap (VEA), via www.energiesparen.be.